PISA 2018

Aquesta edició de PISA, les dades de la qual van recollir-se el 2018 i donada a conèixer el 3 de desembre de 2019, se centra en la competència lectora en entorn digital. A més, s’ha avaluat el rendiment en matemàtiques i ciències, on la mitjana espanyola ha descendit considerablement.

 

L’informe PISA, presentat per l’OCDE avalua el rendiment en matemàtiques, ciències i lectura (els resultats d’Espanya en aquesta última no s’han fet públics per decisió de l’OCDE després de la polèmica aixecada). Totes les comunitats autònomes han participat amb mostra ampliada.

Accedir a l’informe espanyol

Accedir a l’informe internacional (en anglès)