Informe 2020 sobre l’estat del sistema educatiu

Una vegada més, el document conté aspectes rellevants del conjunt d’Administracions educatives, els professionals de l’educació i altres agents públics i privats que desenvolupen funcions de regulació, finançament i prestació de serveis per a garantir el dret a l’educació a Espanya, així com les mesures i accions que s’implementen en aquest sentit.

 

En aquesta ocasió el contingut s’ha enriquit amb aportacions de «L’èxit en l’educació primària i secundària. estudi comparat» i, tenint en compte el context actual del sistema educatiu, s’ha introduït l’epígraf «Recursos i serveis de la societat de la informació i la comunicació» que conté dades referents a l’equipament i ús de les tecnologies en les llars i els centres educatius.

La publicació finalitza amb un capítol de caràcter propositiu que inclou recomanacions orientades a la millora del sistema educatiu, realitzades i acceptades pels membres del Consell.

Igual que en l’edició anterior, en aquesta ocasió també es publica «Dades i principals indicadors del sistema educatiu espanyol. Resum de l’Informe 2020».

Accedir a l’informe complert

Resum de l’informe