Planteja una crítica radical del paper que en el terreny educatiu està exercint el discurs d’una pedagogia dominant de sofismes –revestits sovint d’una falsa aparença progressista– que condueixen, moltes vegades, a resultats extraordinàriament reaccionaris, i aspira a contribuir, des de l’àmbit de la filosofia, a rearmar intel·lectualment l’educació enfront de l’atac neoliberal que aguaita a l’ensenyament públic.

 

Escuela o barbarie‘ (2017), escrit conjuntament per Carlos Fernández Llíria, Olga García i Enrique Galindo, incorpora un inquietant subtítol: ‘Entre el neoliberalisme salvatge i el deliri de l’esquerra’; tota una crítica al projecte educatiu d’una esquerra amparada en polítiques educatives consistents -en el millor dels casos- a fer de comparsa de la mercantilització de l’ensenyament i -en el pitjor-, a representar el trist paper de «ximple» útil legitimadora de les polítiques educatives neoliberals.

 

Fitxa:

Autors: Carlos Fernández Llíria, Olga García i Enrique Galindo

Títol: Escuela o Barbarie

Editorial: Akal

Any de publicació: 2017

 

Entrevista als autors a Catalunya Vanguardista